Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής

Η χρήση της θεραπευτικής-χειρουργικής αρθροσκόπησης της ποδοκνημικής δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο η αρθροσκόπηση του γόνατος και του ώμου, και γι αυτό συνηθίζεται να την χρησιμοποιούν ως τεχνική μόνο οι εξειδικευμένοι χειρουργοί ποδοκνημικής και άκρου ποδός. Είναι όμως μια μοντέρνα προσέγγιση που λύνει τα χέρια με σχεδόν ατραυματικό τρόπο σε πολλές παθήσεις:

  • Αστάθειες-επαναλαμβανόμενα διαστρέμματα
  • Οστεοχόνδρινη βλάβη αστραγάλου
  • Αρθρίτιδα (καθαρισμός- αρθροσκοπική αρθρόδεση)
  • Αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων
  • Σύνδρομο προστριβής (impingement)
  • Ανεξήγητος πόνος/ διερεύνηση
  • Λαχνοοζώδης υμενίτις
  • Καθαρισμός σηπτικής αρθρίτιδας
  • Οστεοσύνθεση καταγμάτων

Αναλόγως της θέσης της βλάβης είναι δυνατόν να γίνει πρόσθια ή και οπίσθια αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής ή και της υπαστραγαλικής άρθρωσης. Όπως και στις άλλες αρθρώσεις η επέμβαση γίνεται μέσα από μικρές οπές (0,5 cm περίπου) και χρησιμοποιούνται κάμερες υψηλής ευκρίνειας (HD) και ειδικά εργαλεία. Η ανάρρωση είναι ταχύτερη από της παλαιές «ανοιχτές» (με τομή) τεχνικές. Ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του σε μία ημέρα.

Αρθρσκόπηση Ποδοκνημικής
Αρθρσκόπηση Ποδοκνημικής
 
Αφαίρεση Οστεοφύτου
Αφαίρεση Οστεοφύτου
Αφαίρεση Ελεύθερου Σώματος
Αφαίρεση Ελεύθερου Σώματος

 

Επισκέψεις μόνο με ραντεβού

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Γραφειο 21 μεσόροφος

Κιν.: 6944 467297
Τηλ.: 2310 400000
Εσωτερικό: 1722

Για ραντεβού καλέστε:
Τηλ.: 2310 270044

E mail: info@footankleknee.gr